Pomiary
i badania

WYKONUJEMY POMIARY ELEKTRYCZNE ORAZ PRZEGLĄDY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 

OFERUJEMY:

  • pomiary instalacji nn i SN
  • badania i przeglądy instalacji elektrycznych,
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji,
  • pomiary rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych,
  • pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej,
  • badanie poziomu natężenia oświetlenia na stanowisku pracy,
  • badanie ciągłości połączeń ochronnych, głównych i pomocniczych połączeń wyrównawczych,
  • pomiary kamerą termowizyjną,
  • analiza sieci.
Masz
pytania?
Jesteśmy po to, aby Państwu pomóc. Z chęcią
więc odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.
Siedziba firmy

Energetyk Energy Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością Sp.J.
ul. Korczak 100
62-800 Kalisz

Dane firmy

NIP 6182056853
REGON 300556018
Nr rachunku bankowego
31 1050 1201 1000 0090 3020 8178